FÖRDELAR MED ATT KÖPA DJUR IFRÅN EN UPPFÖDARE AKTIV INOM SMF:

Uppfödare aktiva inom SMF (Svenska Marsvinsföreningen):

  • är bra på att könsbestämma ungarna. Det har hänt många, många gånger att folk har köpt marsvin ifrån djuraffär (alternativt en mindre kunnig uppfödare) som har haft fel rörande djurets kön, vilket sedan i värsta fall har lettill oönskade dräktigheter. I mitt fall så hade jag tur och upptäckte att "honan" jag hade köpt var en hane innan han hade hunnit betäcka honorna han gick med, bl.a. sin halvsyster...

  • erbjuder oftast sitt personliga stöd och råd igenom hela marsvinets liv.

  • tar oftast tillbaka djuret om du inte längre kan behålla det (gratis och i mån av plats) och vill gärna veta vad som händer med deras uppfödningar.

  • registrerar sina djur i föreningen (undantaget rena petkullar). Detta gör att ditt djur har en känd härstamning, och både fel och förtjänster kan härledas till förfäderna.

  • avlar mycket på färg, vilket gör det lättare för dig att hitta ett djur i någon speciell färg eller teckning om det är viktigt för dig.

  • som ställer ut sina djur badar dem mycket, och är också i övrigt pålästa och medvetna om hur man bäst undviker smittor.