FÖRDELAR MED ATT KÖPA DJUR IFRÅN EN UPPFÖDARE AKTIV INOM SMF:

Uppfödare aktiva inom SMF (Svenska Marsvinsföreningen)

  • erbjuder oftast sitt personliga stöd och råd igenom hela marsvinets liv.

  • tar oftast tillbaka djuret om du inte längre kan behålla det (gratis och i mån av plats) och vill gärna veta vad som händer med deras uppfödningar.

  • registrerar sina djur i föreningen (undantaget rena petkullar). Detta gör att ditt djur har en känd härstamning, och både fel och förtjänster kan härledas till förfäderna.

  • avlar mycket på färg, vilket gör det lättare för dig att hitta ett djur i någon speciell färg eller teckning om det är viktigt för dig.

  • som ställer ut sina djur badar dem mycket, och är också i övrigt pålästa och medvetna om hur man bäst undviker smittor.